ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑρχικήSitemap
Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πώς γίνεται η εγγραφή στο ταμείο
Εισφορές Ασφαλισμένων
Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Χορήγηση Εφάπαξ - Προϋποθέσεις
Υποδείγματα - Download
Έκτακτη Χορηγία
Διαδοχική Ασφάλιση

1. Για την αποφυγή της γνωστής ταλαιπωρίας του Μαρτίου, παρακαλούμε  να φροντίζετε πολύ νωρίτερα την ανανέωση της Ασφαλιστικής σας Ενημερότητας

2. Η Έδρα και τα Γραφεία του Ταμείου βρίσκονται στην Αθήνα και στο Μέγαρο του Ταμείου στην οδό Π.Π.Γερμανού 3-5, Τ.Κ.10561. Η Υπηρεσία θα δέχεται το κοινό  08:00 - 13:30.

 

3. Προαιρετική η ασφάλιση για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους για σύνταξη, εφόσον υπάγονται σε άλλο φορέα Πρόνοιας.

 


Χρήστης: [Είσοδος]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την ΑΔΣ ΕΤΑΑ 360/30-7-2015, από 01/09/2015 και εξής και κάθε Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού στον ΤΟΜΕΑ, όπως ορίζεται με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/24249 (ΦΕΚ Β 1086 10.04.2012) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 4/10019/22-04-2014 (ΦΕΚ Β 1013/23-04-2014).

 

 

Έδρα και Γραφεία Ταμείου

Η Έδρα και τα Γραφεία του Τομέα βρίσκονται στην Αθήνα στην οδό Π.Π.Γερμανού 3-5, Τ.Κ.10561.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


1) Ο τέως Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (του τέως ΕΤΑΑ), εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016). Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Από 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων συνεχίζουν να εξυπηρετούνται στο Μέγαρο του τέως Τομέα στην οδό Π. Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ.10561. Υποδοχή κοινού: 08:00-13:30 ΕΚΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)

 

2) Η Υπηρεσία ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι θα δέχεται την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 και θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση ως 31-12-2017. Όσον αφορά την καταβολή της εισφοράς έτους 2017 είμαστε σε αναμονή οδηγιών από το ΕΤΕΑΕΠ

 Αθήνα 06-03-2017

Εκ της Δ/νσεως.

3)  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016

4) Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών  & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

 1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € και

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ- Γ-Δ ποσό 200,74 €.

 2) Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93

1η ασφαλιστική κατηγορία :     27,73 € μηνιαία εισφορά και 332,76 € ετήσια εισφορά, 

2η ασφαλιστική κατηγορία :     34,11 € μηνιαία εισφορά και 409,32 € ετήσια εισφορά,

3η ασφαλιστική κατηγορία :    40,43 € μηνιαία εισφορά και 485,16 € ετήσια εισφορά.

        Σε συνδιασμό της ανωτέρω απόφασης, Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών  & ΕΔΕ  και του άρθρου 43 του Ν.4387/2016, οι εισφορές του ΤΠΕΔΕ έτους 2016 θα καταβάλονται εμπροθέσμως έως 31/12/2016, η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει ισχύ ως 31/12/2017.

        

 
 
 
Πώς γίνεται η εγγραφή στο Ταμείο
 
 
 
 

 Όταν η εργοληπτική επιχείρηση ασκείται ατομικά, για να γραφεί ο Ε.Δ.Ε στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να προσκομίσει στο Ταμείο:

 Όταν η εργοληπτική επιχείρηση ασκείται ατομικά, για να γραφεί ο Ε.Δ.Ε στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να προσκομίσει στο Ταμείο:

  α. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε ότι είναι γραμμένος στα ΜΕΕΠ.
  β. Αίτηση για εγγραφή

 Όσοι Ε.Δ.Ε μετέχουν στη βασική στελέχωση Εταιρειών πρέπει να προσκομίσουν:

  α. Το εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΕΠ της Εταιρείας
  β. Αίτηση για εγγραφή
  γ. Αντίγραφο ΜΕΚ

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Ποιά είναι τα ποσά Εφάπαξ Χορηγίας;

2) Πως & Που μπορώ να εξοφλήσω τις εισφορές του ΤΠΕΔΕ;

 
Ποιοι δικαιούνται Εφάπαξ Χορηγία
 
 
 

Εφάπαξ χορηγία δικαιούνται:
 

 Εκείνοι που συμπληρώνουν ασφάλιση (30) τριάντα χρόνια ανεξαρτήτως ηλικίας.
 Εκείνοι που συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας και έχουν (20) είκοσι χρόνια ασφάλιση.
 Εκείνοι που παίρνουν οριστική σύνταξη από τον κλάδο κυρίας ασφάλισης, ανεξαρτήτως από τον χρόνο που ασφαλίστηκαν στο Ταμείο, κ' εφόσον ισχύει το εργοληπτικό τους πτυχίο κατά την ημερομηνία πάυσης.
 Εκείνοι που με οποιαδήποτε τρόπο καθίστανται ανίκανοι να ασκήσουν το επάγγελμα ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης.
 Εκείνοι που έπαθαν ατύχημα κατά τον χρόνο της εργασία τους.
Στην περίπτωση τέτοιου ατυχήματος τόσο ο παθών, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούνται χορηγία η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 10/35 της πλήρους χορηγίας.
 Τα μέλη Ορφανικών Οικογενειών τα οποία είναι και δικαιούχα της συντάξεως από τον Κύριο φορέα Ασφάλισης.

      Τ.Π.Ε.Δ.Ε. © 2006
Designed & Developed by  GLOBO Technologies S.A.
0,71875 seconds