ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑρχικήSitemap
Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πώς γίνεται η εγγραφή στο ταμείο
Εισφορές Ασφαλισμένων
Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Χορήγηση Εφάπαξ - Προϋποθέσεις
Υποδείγματα - Download
Έκτακτη Χορηγία
Διαδοχική Ασφάλιση
20/1/2014

1. Για την αποφυγή της γνωστής ταλαιπωρίας του Μαρτίου, παρακαλούμε  να φροντίζετε πολύ νωρίτερα την ανανέωση της Ασφαλιστικής σας Ενημερότητας

2. Η Υπηρεσία θα δέχεται το κοινό  08:00 - 13:30

3. Προαιρετική η ασφάλιση για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους για σύνταξη, εφόσον υπάγονται σε άλλο φορέα Πρόνοιας.


Χρήστης: [Είσοδος]

Έδρα και Γραφεία Ταμείου

Η Έδρα και τα Γραφεία του Ταμείου βρίσκονται στην Αθήνα και στο Μέγαρο του Ταμείου στην οδό Βουκουρεστίου 30 Τ.Κ 106 71.

 

Πώς γίνεται η εγγραφή στο Ταμείο

 Όταν η εργοληπτική επιχείρηση ασκείται ατομικά, για να γραφεί ο Ε.Δ.Ε στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να προσκομίσει στο Ταμείο:

α. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε ότι είναι γραμμένος στα ΜΕΕΠ.
β. Αίτηση για εγγραφή

 Όσοι Ε.Δ.Ε μετέχουν στη βασική στελέχωση Εταιρειών πρέπει να προσκομίσουν:

α. Το εργοληπτικό Πτυχίο ΜΕΕΠ της Εταιρείας
β. Αίτηση για εγγραφή
γ. Αντίγραφο ΜΕΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ, για την εξόφληση Παρελθόντων Ετών σύμφωνα με τον Ν.4305/2014.

Για να ισχύει το ποσό πληρωμής Παρελθόντων Ετών του Σημειώματος Κατάθεσης, επιβάλεται να εξοφλείται εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας.

Πληρωμή μετά την 31/03/2015 θα θεωρείται εκτός του Ν. 4305/2014 και θα εξοφλείται με κυμαινόμενο επιτόκιο 8,05%

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Ποιά είναι τα ποσά Εφάπαξ Χορηγίας;

2) Πως & Που μπορώ να εξοφλήσω τις εισφορές του ΤΠΕΔΕ;

 
Ποιοι δικαιούνται Εφάπαξ Χορηγία

Εφάπαξ χορηγία δικαιούνται:

 Εκείνοι που συμπληρώνουν ασφάλιση (30) τριάντα χρόνια ανεξαρτήτως ηλικίας.
 Εκείνοι που συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας και έχουν (20) είκοσι χρόνια ασφάλιση.
 Εκείνοι που παίρνουν οριστική σύνταξη από τον κλάδο κυρίας ασφάλισης, ανεξαρτήτως από τον χρόνο που ασφαλίστηκαν στο Ταμείο, κ' εφόσον ισχύει το εργοληπτικό τους πτυχίο κατά την ημερομηνία πάυσης.
 Εκείνοι που με οποιαδήποτε τρόπο καθίστανται ανίκανοι να ασκήσουν το επάγγελμα ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης.
 Εκείνοι που έπαθαν ατύχημα κατά τον χρόνο της εργασία τους.
Στην περίπτωση τέτοιου ατυχήματος τόσο ο παθών, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούνται χορηγία η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 10/35 της πλήρους χορηγίας.
 Τα μέλη Ορφανικών Οικογενειών τα οποία είναι και δικαιούχα της συντάξεως από τον Κύριο φορέα Ασφάλισης.

      Τ.Π.Ε.Δ.Ε. © 2006
Designed & Developed by  GLOBO Technologies S.A.
0,515625 seconds